Cykelstölderna minskar i Lund

"Intressant och glädjande att stölderna minskar"

LUND.

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) minskar antalet anmälda cykelstölder i Lund. Det handlar om en markant skillnad om man ser tjugo år tillbaka i tiden. Då var de anmälda cykelstölderna nästan dubbelt så många. Men även sett till för ett år sedan ses en minskning med motsvarande 15 procent.

Av
Fredrik Rubin

Det innebär i praktiken att 296 färre cyklar anmäldes stulna under det gångna året. En glädjande nyhet för alla cykelälskare i staden som lite fräckt kommit att kallas för cykeltjuvarnas huvudstad, mot bakgrund av dess många cykelstölder.

Att antalet anmälda cykelstölder minskar samtidigt som antalet cyklar och cyklister blir allt fler, kan tyckas vara paradoxalt. Samtidigt finns det en risk att anmälningsfrekvensen även den minskat, att bestulna cykelägare helt enkelt struntar i att anmäla stölden. Huruvida detta är fallet är svårt att veta.

– All statistik ska man ta med en nypa salt, det handlar också om en benägenhet att anmäla en stöld vilket gör att det finns ett mörkertal. Med det sagt är det både intressant och glädjande att cykelstölderna minskar över tid, säger Klas Elm, VD för Svensk Cykling i ett pressmeddelande.

Orsakerna till minskningen kan vara många, Klas Elm pekar på en rad faktorer som de senaste åren kan ha påverkat utvecklingen. Dels handlar det om att cykeln har blivit ett vanligare pendel- och bruksfordon för gemeneman, vilket kan tänkas påverka hur mycket vikt som läggs vid att låsa fast och skydda cykeln korrekt.

– Ju fler som cykelpendlar desto högre krav måste vi ställa på bra cykelparkeringar vid både resecentrum, arbetsplatser och bostadshus. Att fler väljer cykeln är bra samhällsekonomiskt, därför finns det enbart fördelar med sådana satsningar, säger Klas Elm.

Publicerad 05 July 2018 08:00