Lunds kommun deltog på Almedalsveckan

LUND. För nionde året så har Lunds kommun deltagit under Almedalsveckan i vad som benämns som "Öresundshuset".

Av
Fredrik Rubin

En vecka under vilket företag, partier, organisationer och kommuner gör allt de kan för att sprida sitt budskap och varumärke. För Lunds kommuns del handlar det bland annat om att lyfta frågor om god äldreomsorg, hållbar stadsutveckling och framtidens cykelstäder. Enligt Lunds kommun bestod dess politisk delegation av sju personer liksom en handfull tjänstepersoner. Satsningen ryms inom den av kommunstyrelsen beslutade budgeten på motsvarande 700 000 kronor. Här inkluderas även resor, boende och mat för deltagarna.

Publicerad 08 July 2018 14:00