Få har använt Lunds kommuns nya visselblåsarfunktion.

Sedan den 11 juni har Lunds kommun använt sig av en visselblåsarfunktion. Foto: Christiaan Dirksen

Lundaskola anklagas av visselblåsare

LUND.

Sedan den 11 juni har Lunds kommun möjliggjort för så kallade visselblåsare att lämna vittnesmål via en särskild onlinetjänst. Få har använt den, men det som anmälts innehåller grova anklagelser.

Av
Fredrik Rubin

När en anställd eller förtroendevald inom Lunds kommun stöter på oegentligheter inom kommunens verksamheter eller bolag, kan dessa anmälas via en särskild tipsfunktion. Visselblåsarfunktionen lanserades den 11 juni i år, en onlinetjänst där den som vill anmäla fyller i ett formulär vars innehåll skickas krypterat till Greys Advokatbyrå i Stockholm som gör en bedömning av innehållet. Anmälan kan fyllas i anonymt men dess värde stärks när anmälaren uppger sitt namn, samtidigt blir anmälan en allmän handling för vem som helst att ta del av.

- Vi hoppades att man från riksnivå skulle fatta beslut som möjliggjorde att kunna förekomma med namn i sin anmälan men vara anonym för allmänheten. Men så blev det tyvärr inte, säger Jesper Jacobsson, administrativ chef och chefsjurist vid Kommunkontoret.

När Lokaltidningen granskar hur många anmälningar som fyllts i genom tjänsten uppgår antalet bara till tre stycken. Samtliga berör en och samma arbetsplats, en skola i Lund mot vilken en eller flera anonyma personer riktar skarpa anklagelser. Det handlar om hot, trakasserier, diskriminering av personalen och om hur tillbudsanmälningar (LISA) försvinner. Eftersom visselblåsarfunktionen möjliggör för anmälaren att vara anonym, är frågan hur Lunds kommun går vidare med anmälningarna.

- Greys advokatbyrå har bedömt att de här tre anmälningarna är något som vi bör titta på. Vi har å vår sida bedömt att det i de här fallen inte rör sig om missförhållande som rör ren olagligheter och går under den kategori som Visselblåsartjänsten är avsedd för. Utan snarare handlar om arbetsmiljöproblem, säger Jesper Jacobsson och fortsätter;

- Därför har vi skickat det vidare för utredning inom berörd förvaltning istället för att låta advokatbyrån utreda detta självständigt, säger Jesper Jacobsson.

Då Lokaltidningen når rektorn på den berörda skolan känner denne inte till anklagelserna. Nästföljande dag återkommer rektorn med ett uttalande och med en önskan om att få vara anonym i väntan på utredningen.

- Som chef tar jag mycket allvarligt på anmälningarna då kränkande särbehandling, hot eller våld samt mobbning inte ska förekomma inom vår organisation. Jag som ansvarig chef har ett ansvar tillsammans med mina medarbetare att arbeta förebyggande för att sådant inte ska förekomma, säger rektorn vid den berörda skolan och fortsätter;

- Varken jag eller min överordnade chef kommer att utreda ärendet, eftersom vi båda nämns i anmälningarna, utan det är barn- och skolförvaltningens HR-funktion som kommer att göra utredningen i samverkan med fackliga organisationer.

Publicerad 15 August 2018 12:00