Ian McNulty (tv), Torbjörn von Schantz och Marianne Sommarin.

Ian McNulty (tv), Torbjörn von Schantz och Marianne Sommarin. Foto: Fredrik Magnusson

Max IV-förseningarna nådde aldrig styrelsen

Rektorn på Lunds universitet visste inget heller

LUND.

De kraftiga förseningarna på Max IV tog styrelsen och rektor på universitetet på sängen, men nu börjar arbetet med att rätta till de fel som pekats ut i Vetenskapsrådets rapport.

Det var i maj som de kraftiga förseningarna på drygt två och ett halvt år blev kända för styrelsen på Max IV och för universitets rektor.

– Jag hade fått information om att det var ett halvårs förseningar tidigare, men jag är självklart inte nöjd med hur detta har skötts och det visar på de kommunikationsproblem som funnits, säger Torbjörn von Schantz, universitetets rektor.

Inte heller styrelsen hade någon vetskap om hur det såg ut förrän i maj.

Någon i huset måste ju vetat, varför kom den informationen inte fram?

– Det är en fråga som vi ställer oss själva, säger Marianne Sommarin, som är tf styrelsordförande på Max IV.

Kommunikationsproblemen är en av de tre punkter som det nu arbetas med på Max IV. Nyckeln i hela processen är att hitta en ny projektledning.

– Vi tittar över hela världen efter folk och har kontakt med andra anläggningar, säger Marianne Sommarin.

Hur många har kunskapen som krävs och kan vara aktuella för den arbetsuppgiften?

– Jag skulle säga att det finns runt 30 personer som kan vara aktuella och som vill anta utmaningen, säger Ian McNulty som är tf direktör på Max IV.

Trots den sista tidens turbulens på Max IV har ingen i personalen valt att lämna sin arbetsplats.

I Vetenskapsrådets (VR) rapport skriver de att Max IV kan missa chansen att vara världsledande, hur ser ni på det?

– Vetenskapsrådet är med all rätt oroade men Max IV är fortfarande världsledande och är något som inte gjorts förut. Det kommer bli alltid finnas förseningar i ett sådant här projekt, säger Torbjörn von Schantz.

Den 6 november ska styrelsen lämna en slutgiltig rapport till VR och till ledningen för universitetet.

Publicerad 12 September 2018 09:59