Foto: Mostphotos.com

SD överklagar valet i Lund

Valsedlar saknades vid förtidsröstningen

LUND. Sverigedemokraterna i Lund har överklagat valet till kommunfullmäktige i Lund till Valprövningsnämnden. Bakgrunden är att det saknades valsedlar när förtidsröstningen inleddes.

Av
Fredrik Magnusson

I överklagan skriver SD genom Hans-Olof Andersson att partiet lämnat in namnvalsedlar till valnämnden i Lund i god tid. Valnämnden skulle leverera namnvalsedlarna till förtidsröstningslokalerna och till röstlokaler på valdagen. När förtidsröstningen öppnade saknades dessa men också partivalsedlar. Först dagen efter fanns det en full uppsättning valsedlar i lokalerna.

I överklagan skriver Hans-Olof Andersson (SD) att att frånvaron av "ett flertal partivalsedlar och namnvalsedlar i förtidsröstningslokalerna under den första valdagen kan antas ha inverkat på valutgången, på så sätt att väljare inte fått tillgång till alla valsedlar. Jag yrkar därför att Valprövningsnämnden provar om valet till Lunds kommunfullmäktige ska ogiltigförklaras".

Publicerad 05 October 2018 11:04