Foto: Mostphotos.com

Lunds kommun vill köpa mark för 27 miljoner

Tas upp i tekniska nämnden

Av
Fredrik Magnusson

LUND. När tekniska nämnden sammanträder under onsdagen föreslås de ta beslut om att köpa fastigheten Lund Vallkärratorn 5:75 för 27 miljoner kronor. Fastigheten är på 17 hektar ligger öster om Nöbbelöv, mellan södra stambanan och Kävlingevägen.

Delar av fastigheten ingår i i ett område som det redan börjat tas fram planprogram för. Fastigheten ägs av Bonava Sverige AB och enligt den nya översiktsplanen föreslås blandad bebyggelse på området.

En eventuell framtida byggnation på fastigheten kan komma att begränsas av förutsättningar som arkeologiska lämningar i form av två gravhögar, översvämningsrisk vid ett dike och framtida utbyggnad av höghastighetsbana. För mark som inte går att bebygga eller där kommunen inte önskar att bygga sker finns andra möjliga framtida användningsområden som exempelvis rekreation.

Tillträde ska ske den 1 februari nästa år. Fastigheten arrenderas i dagsläget av tre lantbrukare som kan fortsätta bruka jorden tills vidare enligt den tjänsteskrivelse som nämnden får på sitt bord.

Publicerad 17 October 2018 00:00