Foto: Mostphotos.com

HSO: Oacceptabelt att flytta färdtjänsten till regionen

LUND. Att flytta färdtjänstens huvudmannaskap till regional nivå är oacceptabelt. Det menar HSO i Lund.

Av
Fredrik Magnusson

HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation) i Lund organiserar 27 funktionshinderföreningar i Lund med omnejd. I ett brev till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skriver de att de ser med oro på att nytillsatta politiker i kommunen kan tänka sig att föra över huvudmannaskapet till regionen istället för att ha det i kommunen.

– Färdtjänsten är en självklar del av vår vardag och då går det inte att flytta den till en avlägsen politisk nivå, det är lika orimligt som att flytta barnomsorgen till motsvarande. Vi är dagligen beroende av detta och behöver kunna komma i kontakt med de som bestämmer. Flyttas det till regionen skulle det minska våra möjligheter att påverka, säger Vilhelm Ekesteen, som är engagerad i HSO.

Enligt HSO skulle en sådan förändring leda till att de färdtjänstberättigade berövas sin demokratiska rätt till direktpåverkan. Att kunna ha direktkontakt med politiker och tjänstemän är en rättighet HSO slår vakt om eftersom färdtjänsten är en förutsättning för att ha en möjlighet att leva som andra.

Färdtjänsten är något som också diskuteras ofta i det lokala funktionshinderrådet. Kommuner som valt att lämna färdtjänsten vidare till regionen har enligt HSO i vissa fall valt att ta tillbaka det.

Publicerad 07 November 2018 00:00