Foto: Fredrik Magnusson

Lundaforskare frias för forskningsfusk

Anmäldes av amerikansk forskare

LUND. Forskare vid Lunds universitet frias från forskningsfusk efter att de anmälts av en amerikansk forskare.

Av
Fredrik Magnusson

Forskarna får kritik men frias från forskningsfusk i en granskning av Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp. En amerikansk forskare har hävdat att de inte gjort den efterbehandling av data som beskrivs i en artikel om en metod för automatisk analys av ögonrörelser.

Expertgruppen menar att påståendet är osannolikt, men att efterbehandlingen är otydligt beskriven. Dessutom är det ett avsteg från god vetenskaplig sed att vissa data inte var bättre säkrade än att de förlorades vid en hårddiskkrasch. Den amerikanske forskaren anmälde artikeln sedan han själv fått kritik från en av Lundaforskarna vid granskningen av ett alster som han själv ville publicera.

Publicerad 08 November 2018 13:15