Max IV

Max IV Foto: Perry Nordeng

Max IV har en plan – så ska det bli bättre

LUND. Styrelsen på Max IV har nu kommit med en uppdatering kring den plan på åtgärder som krävdes efter det att det framkommit att projektet är kraftig försenat.

Av
Fredrik Magnusson

Det var i maj som de kraftiga förseningarna på drygt två och ett halvt år blev kända för styrelsen på Max IV och för universitets rektor. Direktören Christoph Quitmann lämnade senare sin tjänst och den rapport som gjordes pekade ut en rad problem på Max IV. Styrelsen har nu lämnat en plan för att komma till rätta med problemen.

Ett projektkontor ska inrättas och en projektledare ska rekryteras. Innan en fast projektledare finns på plats kommer en tillfällig att rekryteras. Den tillfällige kommer att börja sitt uppdrag tidigt nästa år. I slutet av 2019 ska en permanent projektledare finnas på plats. Styrelsen menar också att det behövs en person i styrelsen som har projektledarkvalifikationer.

Rekrytering av en ny direktör ska också inledas. Tjänsten ska annonseras ut tidigt nästa år. Vidare ska kommunikationen bli bättre, både extern och internt. Alla som är inblandade i Max IV ska få föra fram vad de vill ha för information. Hemsidan ska också förbättras så att framsteg kan följas.

Publicerad 08 November 2018 11:26