Foto: Mostphotos.com

Därför stoppas bussarna förbi sjukhuset: "Något du inte vill ha på ditt samvete"

Skyddsstopp infört sedan klockan 14

LUND. Sedan klockan 14 på fredagen kör bussarna inte längre via sjukhuset i Lund. Det är skyddsombuden som lagt ett skyddsstopp efter att i ett års tid försökt få gehör för problemen.

Av
Fredrik Magnusson

Problemen handlar om bygget vid sjukhuset, som gör att chaufförerna inte vet vad de kommer att möta

– Förutsättningarna förändras varje dag, det är en överraskning hur det ser ut när vi kommer dit, säger Carita Alenius, som är huvudskyddsombud vid Nobina trafikområde Lund.

Det är skyddsombuden på bussbolagen Nettbuss stadsbussarna, Transdev och Nobina som lagt stoppet.

– Vi har påtalat ohälsa och risker under ett års tid utan att få gehör för de förslag som vi gett.

Nu kommer inga bussar att trafikera sjukhuset via Getingevägen. Istället kommer bussarna svänga ned Baravägen–Kävlingevägen.

– Det handlar inte bara om chaufförerna, utan passagerarnas säkerhet. De har tidigare kunnat gena över om rådet men nu är det avstängt på ställen vilket gör att det finns risk för att vi klämmer dem, det är något du inte vill ha på ditt samvete.

Hur kan stoppet upphävas?

– Vi vill i första hand inte köra via sjukhuset. För det andra trafikera Getingevägen på ett håll och ta Kävlingevägen på det andra hållet. Vi vill också ha en kontinuerlig lösning tills byggarbetet är klart och inga tillfälliga lösningar, säger Carita Alenius.

Vilken respons har ni fått?

– Det enda jag hört är att Skånetrafiken sagt att det in te finns några alternativa sätt att köra på. Är vår och passagernas hälsa inte värt det? Vi blir stående vid sjukhuset och vi kan inte ta våra raster. Det har varit totalstopp flera gånger med 15 till 20 bussar som blivit stående.

Skyddsstoppet läggs enligt 6 kapitlet 7 § arbetsmiljölagen.

6 kap 7 § arbetsmiljölagen

Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och kan rättelse icke genast uppnås genom hänvändelse till arbetsgivaren, kan skyddsombud bestämma att arbetet skall avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.

Om det är påkallat från skyddssynpunkt och rättelse icke genast kan uppnås genom hänvändelse till arbetsgivaren kan skyddsombud i avvaktan på Arbetsmiljöverkets ställningstagande avbryta arbete som arbetstagare utför ensam.

Överträdes tillsynsmyndighets förbud, som har vunnit laga kraft eller som på grund av förordnande enligt 9 kap. 5 § skall lända till efterrättelse omedelbart, kan skyddsombud avbryta arbete som avses med förbudet.

För skada till följd av åtgärd som avses i denna paragraf är skyddsombud fri från ersättningsskyldighet.

Bestämmelser om rätten för ett skyddsombud att avbryta arbete på fartyg och om verkan av en sådan åtgärd finns i fartygsäkerhetslagen

Publicerad 09 November 2018 13:49