Foto: Mostphotos.com

V-budget: Bort med delade turer och satsningar på jämställda löner

LUND. Vänsterpartiets budgetförslags känns igen från vårens förslag. Skattehöjningen på 25 öre ligger kvar och partiet vill ta bort alla nedskärningar i nämnderna.

Av
Fredrik Magnusson

Vänsterpartiet (V) har lagt sitt budgetförslag och vill höja skatten med 25 öre, precis som S föreslår. En stor satsning på jämställda löner ska genomföras för lågavlönade kvinnodominerande yrken som undersköterskor, vårdbiträden, måltidspersonal och barnskötare. V vill se en satsning på 10 miljoner kronor för 2019 och därefter 20 miljoner de kommande två åren.

Vidare vill V satsa på träd och parker (4,5 miljoner), biblioteken (2 miljoner), sänkta avgifter på Kulturskolan och prova-på idrott (2 miljoner) och införa fri simundervisning (1,5 miljoner).

Inom vården ska delade turer avskaffas (9 miljoner), sex timmars arbetsdag ska införas på två äldreboenden (12 miljoner) och anslå pengar för ersättning till de som går på daglig verksamhet. Där försvinner pengar via statsanslag och det vill V täcka upp (5,6 miljoner kronor).

Partiet skriver att de tillbakavisar extra vinstuttag från LKF, Kraftringen och parkeringsbolaget.

Vänsterpartiet vill i investeringsbudgeten ta bort bygget av den femte gymnasieskolan och inte bygga ut motorvägen mellan Lund och Malmö. De pengarna ska istället läggas på köp av mark och grönområden, totalt 887 miljoner kronor.

Publicerad 09 November 2018 10:31