Foto: Mostphotos.com

NCC vill utvidga stenbrott i Sandby – kan bli 500 fler lastbilar om dagen

SÖDRA SANDBY. NCC vill utvidga stenbrottet söder om Södra Sandby och öka maxproduktionen från 1,2 miljoner ton till 1,5 miljoner ton årligen. De vill också se en förändring av arbetstiderna och kunna starta klockan sex på vardagarna istället för klockan 7.

Av
Fredrik Magnusson

Inför den tillståndsansökan som krävs till Mark- och miljödomstolen genomförs nu en samrådsprocess. NCC kommer att hålla ett informationsmöte i Sandby den 21 november. Synpunkter i samrådet ska vara inlämnade senast den 10 december.

I det material som gått ut skriver företaget att de vill utvidga verksamhets- och brytområdet. Det handlar om mark nordost om dagens område men också väster om väg 952. Ansökan handlar totalt om 30 ton berg under 30 år. Det ska också fortsättningsvis vara asfaltsproduktion i området. Det rör sig årligen om 200 000 ton asfalt.

Lastbilstransporterna kan bli fler i framtiden. Vid maximal produktion av berg och asfalt och mottagning av återvinningsmassor kan transportera öka med upp till 500 per dag.

När det kommer till bortledande av vatten har anläggningen idag tillstånd för att leda bort 700 000 kubik grundvatten om året och behovet kommer vara detsamma enligt det underlag som NCC tagit fram.

Arbetstiden för täktverksamhet vill företaget ändra från 07-22 till 06-22. När det kommer till buller skriver NCC att bullerspridningen inte kommer att öka. När det kommer till vibrationer bedömer företaget att de inte kommer att öka men en riskanalys ska göras. Även en naturvärdesinventering kommer att tas fram för området.

Publicerad 16 November 2018 00:00