Marie Dacke, professor Biologiska institutionen ochYann Clough, professor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.

Marie Dacke, professor Biologiska institutionen ochYann Clough, professor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona/Erik Thor

41 miljoner till två Lundaforskare

Projekt inom biologi och miljöforskning

LUND. Lunds universitet får drygt 41 miljoner kronor från Europeiska forskningsrådet. Pengarna går till två nya forskningsprojekt inom biologi respektive miljöforskning

Av
Fredrik Magnusson

Den ena satsningen handlar om att tränga in i en av djurvärldens allra känsligaste biologiska kompasser. Det andra projektet ska undersöka problemen med allt färre pollinerande insekter.

Lundaprofessorn Marie Dacke kommer att undersöka och kartlägga ögon, nervsystem och hjärna hos dyngbaggar. Bland annat ska hon och forskarlaget i realtid mäta dyngbaggarnas hjärnaktivitet när de små djuren navigerar över den sydafrikanska savannen. Målet är att förstå optiken och neurobiologin som ligger bakom den kompass som gör att dyngbaggarna styr rätt och rullar sina dyngbollar i en rak kurs trots total avsaknad av landmärken.

Lundaprofessorn Yann Clough ansvarar för det andra projektet som nu får klartecken från Europeiska forskningsrådet. Detta projekt handlar om den oroväckande bristen på pollinerande insekter. Allt tyder på att populationer av vilda insekter, bland annat vilda bin och fjärilar, har minskat kraftigt under de senaste årtiondena. Men frågan är hur mycket ett enskilt ekosystem påverkas av situationen.

Pengarna till de båda nya forskningsprojekten är prestigefyllda anslag, ERC Consolidator Grants, som söks i hård konkurrens med forskare från hela världen.

Publicerad 04 December 2018 00:00