Sadaf Haidari och Yusra Imsheiel från Kompassen Lund.

Sadaf Haidari och Yusra Imsheiel från Kompassen Lund. Foto: Lunds kommun

Kompassen får kommunens integrationspris

LUND. Lunds kommuns integrationspris går i år till till föreningen Kompassen.

Av
Fredrik Magnusson

Priset delas ut årligen för att uppmuntra insatser som främjar ökad integration. det är en jury som utser pristagaren och i år fanns det ett tjugotal kandidater som var nominerade.

Lunds kommun skriver: "Kompassen Lund skapar möjligheter för ensamkommande unga över 18 år att stanna i Lund under tiden de väntar på sitt asylbesked. Genom Kompassen ges ungdomarna stöd så att de kan fortsätta sin skolgång, få ett tryggt boende och hålla kvar sina sociala nätverk.Kompassens volontärer har synliggjort ett problem och bidragit till att lösa situationen. Genom ett starkt engagemang och påverkansarbete har de på kort tid samlat andra föreningar och aktiva medborgare som deltar i arbetet tillsammans med dem det berör".

Priset delades ut i samband med den Vinterfest som arrangerades av integrationsföreningarna EOS Cares, IM, Kompis Sverige, Tamam och Kompassen Lund tillsammans med Lunds kommun. Priset består av 20 000 kronor, ett glaskonstverk samt ett diplom.

Publicerad 04 December 2018 08:40