Så fördelar Lundakvintetten ordförandeposterna

LUND. Nu är det klart hur Lundakvintetten fördelar ordförandeposterna i nämnderna och bolagsstyrelserna.

Av
Fredrik Magnusson

Posterna fördelas enligt följande:

Socialnämnden

Ordförande Göran Wallén, M

Vice ordförande Ursula Savonius, L

Miljönämnden

Ordförande Gustav Lundblad , KD

Vice ordförande Lars V. Andersson, C

Servicenämnden

Ordförande Inger Tolsved Rosenkvist, L

Vice ordförande Christer Wallin, M

Kultur och Fritidsnämnden

Ordförande Gunnar Brådvik, L

Vice ordförande Carl Gustaf Jönsson, FNL

Tekniska nämnden

Ordförande Jan Annerstedt, FNL

Vice ordförande Cecilia Barnes, L

Byggnadsnämnden

Ordförande Klas Svanberg, M

Vice ordförande Börje Hed, FNL

Vård och omsorgsnämnden

Ordförande Inga-Kerstin Eriksson, C

Vice ordförande Dan Ishaq, M

Utbildningsnämnden

Ordförande Rasmus Törnblom, M

Vice ordförande Hedvig Åkesson, KD

Barn och skolnämnden

Ordförande Mia Honeth, L

Vice ordförande Mattias Horrdin, C

Kommunrevisionen

Ordförande Lars Trägen, L

Vice ordförande Lennart Nilsson, M

Renhållningsstyrelsen

Ordförande Torsten Czernyson, KD

Vice ordförande Lars Lindholm, FNL

VA Syd, förbundsstyrelse Anne Landin, FNL

Valnämnd

Ordförande Lars Granath, M

Vice ordförande Nils Gårder, L

Överförmyndarnämnden

Ordförande Lis Carlander, L

Vice ordförande Tomas Arvidsson, M

Arbetsgivarutskottet

Ordförande Birger Swahn, M

Vice ordförande Inga-Kerstin Eriksson, C

Upphandlingsutskottet

Ordförande Börje Hed, FNL

Vice ordförande Louise Rehn Winsborg, M

Miljö- och hälsoutskottet

Ordförande Camilla Neptune, L

Vice ordförande Christine Ohlsson, M

Integrationsrådet, ordförande Hedvig Åkesson, KD

Funktionshinderrådet, ordförande Börje Hed, FNL

Pensionärsrådet, ordförande Inga-Kerstin Eriksson, C

Studentrådet, ordförande Fredrik Ljunghill, M

LKF, ordförande Göran Brinck, M

LKP, ordförande Mio Fric, KD

Kraftringen, ordförande Karl Branzén, L

Arenabolaget, ordförande Holger Radner, L

Habostyrelsen

Ordförande Inga-Kerstin Eriksson, C

Vice ordförande Göran Wallén, M

Publicerad 05 December 2018 00:00