En orolig vecka för eleverna på Prästängsskolan slutade med löfte om att få gå hela högstadiet på sin skola.

En orolig vecka för eleverna på Prästängsskolan slutade med löfte om att få gå hela högstadiet på sin skola. Foto: Fredrik Magnusson

Efter nedläggningsbesked – eleverna får stanna högstadiet ut

Orolig vecka på Prästängsskolan

LUND/STÅNGBY.

På ett föräldramöte på Prästängsskolan fick föräldrarna beskedet att skolans elever i årskurs sju ska flyttas till nästa termin. Informationen kom utan förvarning och spred sig snabbt bland eleverna. Nästa morgon kom ett nytt besked. Något beslut om flytt fanns inte. En vecka senare är beskedet att eleverna får gå kvar, inte bara under våren utan under hela högstadiet.

Av
Fredrik Magnusson

Det var en orolig vecka för elever och föräldrar på skolan. Det första beskedet fick föräldrar att reagera kraftigt. Skolledningen kunde inte ge några klara svar på frågorna som föräldrarna hade. När informationen dagen efter ändrades fick eleverna det nya beskedet uppläst för sig. På frågan "kan vi går kvar eller inte" fick de som svar "kanske, kanske inte".

– Beskedet kom så plötsligt, nästan som de försökte få oss att sluta, säger en grupp elever som Lokaltidningen träffat.

– Vi bröt ihop när de sa vi skulle flytta. Det kändes väldigt stressande.

Trots att ny information hade gått ut om att någon flytt av elever inte skulle ske började flera leta efter nya skolplaceringar. Närmare hälften av eleverna i den lilla klassen kommer att flytta berättar eleverna.

Skolledningen kallade några dagar senare till ett nytt möte. På det mötet skylldes den felaktiga informationen på en kommunikationsmiss. Det var väldigt upprörd stämning på mötet.

– Jag vet ärligt talat inte varför de hade mötet. De kunde inte ge något svar på hur informationen kunde ges att klassen skulle läggas ned. De verkar inte förstå hur tung och viktig frågan är. De kan inte ge sådan information och sedan dra tillbaka den, det retar mig att de inte förstår, säger en förälder som var med på mötet och fortsätter:

– Förtroendet är noll, det finns en så stark misstro mot skolledningen. Ingen som satt på mötet trodde att det handlade om en kommunikationsmiss, ingen tror på vad ledningen säger. De sänker hela skolan. Hade det varit på en privat arbetsplats hade den som gjort misstaget fått avgå.

Eleverna fick information om det nya mötet via föräldrarna men skadan från det första beskedet är redan gjord.

– Det känns som vi fortfarande inte fått några svar, allt är en stor besvikelse och det är mer förvirrande nu, säger en elev.

Eleverna blev lovade saker in för skolstarten i sjuan, saker som de senare blivit fråntagna eller inte hänt alls.

– Det har inte blivit bättre under terminen och det känns som allt skylls på oss.

På det andra mötet krävde föräldrar snabba besked om hur framtiden kommer att se ut för högstadiet på Prästängsskolan. Skoldirektör Jytte Lindborg och skolledningen arbetade fram ett förslag som gick ut till föräldrarna. I förslaget går det att läsa:

"Med hänvisning till den senaste tidens föräldramöten och den oro som upplevts kopplat till dessa möten, vill vi förtydliga att uppdraget som gavs till skolområdet under våren 2018 att bedriva verksamhet för årskurs sju till nio på Prästängsskolan kvarstår.

Detta innebär att;

· de nuvarande eleverna i årskurs sju kommer att få gå kvar på Prästängsskolan i årskurs åtta och nio.

· det innebär också att elever som går i årskurs sex är välkomna att påbörja årskurs sju på Prästängsskolan till hösten 2019.

Vi hoppas att med dessa besked minska den oro som vi beklagar har uppstått den senaste veckan".

Trots beskedet är eleverna misstänksamma inför framtiden.

– Har de gett ett sådant besked en gång så kan det komma igen. Vi vill ha en skolledning som lyssnar på oss. Ett sådant här stort misstag kan du inte göra, säger eleverna.

Just att bli lyssnade på är något som eleverna tar upp gång efter gång.

Frågan kvarstår fortfarande hur informationen om att högstadiet skulle läggas ned kunde gå ut. Mötet där beskedet gavs skulle handla om hur en god undervisning kunde bedrivas med ett litet elevunderlag.

När Lokaltidningen ställde frågan till skoldirektör Jytte Lindborg om hur det kunde ske svarar hon:

– Jag vet inte, jag är lika förvånad som andra.

Publicerad 09 December 2018 00:00