Smittspridning anmäls av SUS

Smittspridning anmäls av SUS Foto: Mostphotos.com

SUS anmäler fyra fall av smittspridning

Inga patienter sjuka av bakterien

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Skånes universitetssjukhus SUS anmäler fyra fall av smittspridning av VRE på en barnkirurgiavdelning i Lund under mars 2018. Ingen av patienterna blev sjuka av bakterien men barnen, som samtliga är spädbarn kan förbli bärare av bakterien under lång tid.

De fyra barnen hade alla vårdats på samma sal. Trots ett omfattande arbete har smittkällan inte kunnat spåras men inga ytterligare fall hittades i smittspårningsarbetet.

Orsaken till att barnen smittades med VRE bedöms vara relaterad till ökad arbetsbelastning på grund av sjuksköterske- och vårdplatsbrist vilket ska ha påverkat förutsättningarna för att följa vissa omvårdnadsrutiner.

– Vi ser allvarligt på detta. VRE ger sällan upphov till sjukdom men det är väldigt ovanligt med utbrott bland småbarn, säger Marie Ekberg, chefläkare på SUS, i ett pressmeddelande.

Omfattande vårdhygieniska och arbetsmiljörelaterade åtgärder har vidtagits för att förhindra en upprepning av händelsen. Bland annat kommer den aktuella salen att byggas om för att bättre passa patienternas vårdbehov och för att minska risken för smittspridning.

Publicerad 10 December 2018 13:34