Modell över hela planområdet, Ideontorget och Idépromenaden.

Modell över hela planområdet, Ideontorget och Idépromenaden. Foto: Press

Nya planer för Ideonområdet – hotell med skybar

LUND. Ideonområdet i Lund kan få ett hotell med skybar. Det är en av sakerna som finns med i den detaljplan som tagits fram för området.

Av
Fredrik Magnusson

Centralt i området ligger ett torg. Torget planeras vara en viktig offentlig mötesplats med bland annat spårvagnshållplats, caféer och handel.

– Förhoppningen är att detaljplanen gör Ideon till en mer levande stadsdel och att vi samtidigt får ett stort antal nya arbetsplatser i attraktivt läge, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Området är idag ett företagsområde där caféer och andra serviceverksamheter ofta ligger gömda inne i husen, men det vill nya planen ändra på. Torgets inramning blir cirka 35000 kvadratmeter nya kontorsytor med möjlighet för till exempel caféer och närbutiker i bottenplan. De nya byggnaderna kommer vara upp till nio våningar höga med entréer ut mot torget.

Utöver Ideontorget innehåller detaljplanen även en del av ett nord-sydligt cykel- och gångstråk, Idépromenaden. Stråket sträcker sig från Ekonomicentrum i söder till Ideon Gateway i norr och ingår som en bärande idé i ramprogrammet. I detaljplanen föreslås Idépromenaden utformas som gångfartsområde där motortrafiken sker på de gående och cyklisternas villkor.

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av IKDC på västra sidan om Idépromenaden. Med hänsyn till Ideontorgets framtida roll som kollektivtrafiknod och utvecklingen av Idépromenaden kan den nya byggnadens entré utvecklas till IKDC:s viktigaste. Söder om den nya byggnaden planeras även en fyra till sju våningar hög byggnad med forskning och utbildning samt cirka 100 studentbostäder.

Idag ligger ett mindre hotell öster om Idépromenaden. Detaljplanen möjliggör en stor tillbyggnad norr om den befintliga byggnaden vilket betyder att hotellet i framtiden kommer kunna rymma cirka 230 hotellrum. Den nya byggnaden kommer vara upp till nio våningar med möjlighet till en skybar överst. Hotellet kommer att få en ny huvudentré ut mot Ideontorget.

Publicerad 05 January 2019 00:00