Lunds kommun åläggs höja antalet timmar för personlig assistans.

Lunds kommun åläggs höja antalet timmar för personlig assistans. Foto. Mostphotos.com

Kommunen får bakläxa – dement kvinna har rätt till assistans

Varje toalettbesök fick ta högst fem minuter

LUND. Först skulle den dementa kvinnan i 65-årsåldern inte få en enda minuts hjälp av personlig assistent, sedan ändrade sig Lunds kommun. Visst skulle hon få hjälp – men varje toalettbesök fick ta högst fem minuter. Nu ger förvaltningsrätten kommunen bakläxa.

Av
Anders G Bergquist

Kvinnan skriver i sin överklagan till försäkringskassan att hon behöver hjälp med det mesta i det dagliga livet, men att kommunens handläggare godtyckligt bestämt hur lång tid olika insatser ska ta. Tiderna är alldeles för snålt tilltagna menar kvinnan. Bland annat får ett toalettbesök ta högst fem minuter.

”Handläggarens bedömning om 5 minuter är kränkande” skriver hon i sitt överklagande. Hon berättar att hon har problem att gå till toaletten och att stå upp och tvätta händerna, därför behöver hon minst 15 minuters hjälp vid varje toabesök. För påklädning under dagen anser kommunen att kvinnan ska få sex minuter, vilket hon anser vara helt orealistiskt. Eftersom hon behöver byta kläder efter varje måltid innebär det att varje klädbyte skulle få ta högst 90 sekunder.

Enligt lagen LSS ska personlig assistent bara användas för insatser av mycket privat karaktär och domstolen fastslår att duschning, toalettbesök och påklädning är av den typen. De anser också att tiden kommunen anslagit är allt för snålt tilltagen.

Kvinnan beviljas därför assistans ytterligare två timmar för att klä på sig och ytterligare en timme i veckan för duschning.

Hur det kommer sig att kommunen först sa att kvinnan inte skulle få hjälp av personlig assistent överhuvudtaget och sedan ändrade sig så att hon fick 40 timmar i veckan framgår inte av domen.

Kommunen har nu tre veckor på sig att antingen öka antalet timmar kvinnan får hjälp eller överklaga domen.

Publicerad 09 January 2019 10:03