Lundakvintetten säger ja till att införa ett valfrihetssystem för musikundervisningen i Lunds kommun.

Lundakvintetten säger ja till att införa ett valfrihetssystem för musikundervisningen i Lunds kommun. Foto: Mostphotos.com/Lunds kommun/Martin Olson

Kommunala musikskolan får konkurrens

LUND.

Under torsdagen beslutade kommunstyrelsen i Lund att ett nytt valfrihetssystem för musikundervisningen i kommunen ska införas.

Beslutet innebär att barn nu kommer att kunna få musikundervisning även av privata utförare, vid sidan av den kommunala musikskolan. Både kommunala musikskolan och privata aktörer kommer att ingå i samma system.

Anledningen till beslutet uppges vara de långa köerna till kommunala musikskolans undervisning.

– Den kommunala musikskolan är mycket uppskattad och undervisningen håller hög kvalitet. Problemet är att köerna är mycket långa. Genom att även involvera de privata utförarna kan fler få chansen att spela ett instrument, säger Gunnar Brådvik (L), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i ett pressmeddelande.

Men vem som helst kommer inte att ingå i det nya systemet. Undervisare kommer att behöva godkännas först.

– Till att börja med kommer systemet av ekonomiska skäl inte att omfatta alla årskullar, men tanken är att det ska byggas ut successivt. Vårdnadshavarna kommer att betala samma egenavgift oberoende av om deras barn går på den kommunala skolan eller hos en privat utförare, säger Carl Gustaf Jönsson (FörNyaLund), vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Kommunalråd Börje Hed (FörNyaLund) hade önskat att alla barn omfattades av systemet.

– Det hade naturligtvis varit önskvärt att systemet redan från början hade omfattat alla barn men budgeten är begränsad. Dagens situation, där vårdnadshavare till barn hos privata utförare betalar hela kostnaden medan de som har sina barn på den kommunala musikskolan betalar en lägre avgift, är inte tillfredsställande. Successivt kommer vi att ändra på detta, säger Börje Hed (FörNyaLund), kommunalråd med ansvar för kultur och fritidsfrågor.

Publicerad 10 January 2019 15:54