Genrefoto: Mostphotos.com

Universitetet och LTH får drygt 9 miljoner för hållbart bostadsbyggande

LUND.

Boverket har beviljat drygt 9 miljoner kronor till Lunds universitet och Lunds tekniska högskola för projekt som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande.

Totalt har Boverket beviljat drygt 140 miljoner kronor för projekt runt om i Sverige som främjar ett hållbart bostadsbygge med minskad klimat– och miljöpåverkan. Man har bland annat beviljat stöd för effektiva byggprocesser och projekteringar, självstyrning av uppvärmning och ventilation, innovativa träkonstruktioner, energieffektivisering, återanvändning av byggnadsmaterial och digitala lösningar.

Totalt är det 60 projekt som får stöd.

Stödet gick att söka under hösten 2018 och är till för att utveckla eller använda en ny eller förbättrad vara, tjänst eller prcess. Totalt kom det in 152 ansökningar.

I Lund fick både universitet och Lunds tekniska högskola, LTH, ta del av bidraget. Lunds universitet fick drygt 8 miljoner kronor för två projekt. Ett för funktionsintegration i 3D-printade byggnadsstrukturer och ett för ett projekt om hållbart boende i gemenskap: ett steg mot integration och minskad klimatpåverkan.

LTH fick drygt en miljon kronor för ett projekt kring potentiell miljöpåverkan av renoveringsåtgärder för flerbostadshus i Sverige.

– Många företag har innovativa och klimatsmarta idéer om bostadsbyggande och därför har intresset för stödet varit stort. Ett grundkrav för att beviljas stöd är att resultat och erfarenheter av genomförda åtgärder ska spridas. Därför är det vår förhoppning att många av åtgärderna kommer att få ett genomslag i bostadsbyggandet framöver, säger Hans Lindgren, handläggare på Boverket i ett pressmeddelande.

Publicerad 11 January 2019 07:30