En forskare i Lund har tagit emot flera hot under året. Hoten riktas och också mot forskarens familj. Nu kräver Arbetsmiljöverket en utredning om vad som ligger bakom konflikten.

En forskare i Lund har tagit emot flera hot under året. Hoten riktas och också mot forskarens familj. Nu kräver Arbetsmiljöverket en utredning om vad som ligger bakom konflikten. Foto: Mostphots.com

Fortsatta hot mot forskare – krav på utredning från Arbetsmiljöverket

Flera nya hot i hemmet efter inspektion

LUND.

De hot mot en forskare som Lokaltidningen skrev om före jul är betydligt fler än vad som anmälts till Arbetsmiljöverket. Det visar den inspektion som gjorts av verket på arbetsplatsen. Samtidigt har hoten fortsatt efter inspektionen.

Av
Fredrik Magnusson

Det var i början av december som en anmälan kom in till Arbetsmiljöverket från Lunds universitet. I anmälan togs hot och sabotage upp men redan dagen innan anmälan registrerades var Arbetsmiljöverket på plats på institutionen för kliniska vetenskaper för inspektion.

Resultatet av inspektionen pekar ut en rad brister. Någon utredning om de 25-tal hot som drabbat personer i verksamheten har inte gjorts. Hoten började under hösten 2017 och har eskalerat. Både polis och säkerhetsavdelning är inkopplade och åtgärder har tagits men trots det har hoten fortsatt. Vissa hot har skickats till arbetsplatsen medan andra skickats till hemmet och inkluderat arbetstagarens familj. Det har också förekommit sabotage på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket ställer som krav att de bakomliggande orsakerna till hoten utreds och att det tas fram åtgärder för att liknande händelser ska kunna undvikas. De bakomliggande orsakerna ska skickas till Arbetsmiljöverket senast den 31 januari.

Det är också ett krav att en undersökning görs av arbetsförhållandena med avseende på det organisatoriska och sociala faktorerna i verksamheten. Den undersökningen ska vara klar den 1 mars.

I en ny anmälan till Arbetsmiljöverket framgår det att fler hot har kommit in efter det att inspektionen har genomförts. Någon ska enligt anmälan tagit sig till den hotades hem och spanat in genom brevinkastet. Plötsligt ska brevinkastet smällts igen och någon har sprungit från platsen. Kvar fanns ett hotbrev. Några veckor senare fanns ytterligare ett hotbrev i porten till den hotades bostad.

Publicerad 19 January 2019 00:00