Föräldrar med barn på Oskarskolan tar strid för sin skola.

Föräldrar med barn på Oskarskolan tar strid för sin skola. Foto: Fredrik Magnusson

De tar strid för att rädda Oskarskolan

Föräldrar ska träffa politiker och samlar in namnunderskrifter

LUND. En namninsamling har startats för att rädda Oskarskolan i Lund. Det är inte första gången som föräldrar protesterar.

Av
Fredrik Magnusson

Det var efter en artikel om kommunens lokalplaner för skolorna i Lund som föräldrar med barn på Oskarskolan fick reda på att skolan kan komma att läggas ned.

– Detta är inget som kommunicerats till oss. Skolan är sedan sist då elevunderlaget var dåligt, numera full. Skolan få tacka nej till elever. Det är en väl fungerande skola som går bra ekonomiskt och med personal som trivs, säger Helena Lanke.

Johannes Lindén beskriver skolan som ett nav i området.

– Oskarskolan är oerhört viktig för oss som bor i området, det är en central punkt som vi måste värna om.

I lokalplanen för skolorna i Lund pratas det om fördelar med större skolor. Det refereras till forskning, men några självklara svar att större skolor är bättre finns inte. Däremot finns det mängder av fördelar med mindre skolor.

– Småskaliga skolor ger bra resultat, det är bättre för integration och det blir svårare att vara anonym. Alla leker med alla, säger Sven Boström-Svensson.

Asmaa Zmzam har sina tre barn på skolan trots att hon bor långt ifrån Oscarshem där skolan ligger.

– Mina barn trivs väldigt bra och de har lärt sig svenska väldigt snabbt. Personalen har fin kontakt och har tid för barnen. Jag har så mycket kärlek för den här skolan, mer än vad jag har ord till på svenska.

Johannes Lindén menar att lokalplanen är ogenomtänkt.

– Det pratas om att lägga ned Oskarskolan under våren samtidigt som paviljongerna på Lerbäcksskolan ska utredas under året. Är det inte bättre att utreda, bygga och sedan ta beslut om Oskarskolan. Varför ska man lägga ned en fungerande skola?

Gruppen av föräldrar med barn på skolan ska träffa politiker från barn- och skolnämnden inom kort. En av dem som kommer vara med från politikerhåll är nämndens ordförande Mia Honeth (L).

– Det finns inget som är på gång när det kommer till Oskarskolan. Lokalplanen är ett arbetsmaterial som revideras varje år. Det är tänkbara vägar i framtiden. När det kommer till Oskarskolan finns det inget som är på gång utan det som ligger närmast är planer för Vikingaskolan och Råbylundsskolan. Jag ska träffa föräldrarna och lyssna in vad de har att säga, säger Mia Honeth (L).

Publicerad 20 January 2019 00:00