Nya turer i frågan kring en gymnastikhall i Lund.

Nya turer i frågan kring en gymnastikhall i Lund. Foto: Mostphotos.com

Nytt läge för gymnastikhall i Lund

Ska byggas på Södra Råbylund

LUND.

En gymnastikhall har debatterats länge i Lund. Lundakvintetten vill nu bygga en hall, tillsammans med en mindre hall för skolidrott, intill skolan på Södra Råbylund.

Av
Fredrik Magnusson

Flera olika förslag har behandlats politiskt och i augusti 2018 beslutade kommunfullmäktige att bygga en dedikerad gymnastikhall vid Sparbanken Skåne Arena som även skulle kunna byggas ut för framtida evenemangsbehov. Under hösten har detta utretts vidare och bedömningen är att den utredningen kan ta tid.

För att processen med en ny gymnastikhall inte skulle dra ut på tiden fick kommunkontoret i december i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, att utreda en alternativ placering av gymnastikhallen och att analysera vilken typ av hall som ska uppföras. Utredningen är nu klar.

– Om gymnastikhallen skulle ligga kvar på arenaområdet hade det krävts ett betydligt mer om fattande utredning eftersom den skulle dela vissa ytor med idrottshallen för Hedda Andersson-gymnasiet. Detta har redan tagit oskäligt lång tid tid och på södra Råbylund finns det redan en detaljplan, säger Börje Hed (FNL), ansvarigt kommunalråd, i ett pressmeddelande.

Kommunkontoret bedömer att investeringsutgiften blir 99 miljoner kronor med en årlig driftkostnad på 8,3 miljoner.

– På arenaområdet hade det blivit dyrare, omkring 35 miljoner kronor. Det alternativ vi har nu är det billgaste. det har gjorts en väldigt snabb utredning av tjänstemännen, säger Börje Hed (FNL).

Beslutet innebär också att man ska fortsätta den fördjupade utredningen av arenaområdet med målet att hitta lösningar för både området och skolidrottens behov. Fullmäktige tog beslut i frågan i augusti förra året. Det beslut vill nu KSAU via kommunstyrelse och fullmäktige ersätta.

– Efter beslut hos fullmäktige kan projektering börja, sedan blir det bygglovsansökan och sedan upphandling av byggentreprenad, säger Börje Hed (FNL).

Den tänka skolan på södra Råbylund är en F-3 skola.

Börje Hed (FNL).

Börje Hed (FNL). Foto: Lunds kommun

Publicerad 28 January 2019 14:03