S i Lund vill utreda fritt sök till gymnasiet och införa en lundagaranti.

S i Lund vill utreda fritt sök till gymnasiet och införa en lundagaranti. Foto: Mostphots.com

S: Omförhandla fritt sök och inför lundagaranti

"Lundaborna bär genom skattsedeln hela den ekonomiska risken "

LUND.

Socialdemokraterna i Lund lämnar nu in en motion med förslag på en utredning av "Fritt sök" som ska vara färdig innan årets slut.

Av
Fredrik Magnusson

Socialdemokraterna i Lund hade i valrörelsen ett löfte om platsgaranti på gymnasieskolorna för ungdomar från Lund.

– Det är oerhört problematiskt att inte alla de lundabor som vill läsa på gymnasiet i Lund erbjuds den möjligheten. De som stängs ute är dessutom ofta de elever som har sämst förutsättningar att pendla och läsa på annan ort. Samarbetets negativa effekter slår helt enkelt hårdast mot de som behöver mest stöd, säger Stig Svensson (S), gruppledare i utbildningsnämnden, i ett pressmeddelande.

S skriver att lundaborna bär genom skattsedeln hela den ekonomiska risken av nyinvesteringar i Lunds kommunala gymnasieskolor, skolor som inte alla lundaelever får tillgång till.

– Lund tar ett stort ansvar gentemot de andra kommunerna och det innebär att lundaborna bär den ekonomiska risken för stora delar av Skånes gymnasieutbildningar. Då är det inte mer än rimligt att vi säkerställer att lundaeleverna inte konkurreras ut av elever från andra kommuner, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) kommenterar:

– Det är ju inte precis någon nyhet. Vi har tidigt signalerat att vi vill genomföra en utredning som visar på för- och nackdelar med att säga upp nuvarande avtal för omförhandling samt hur lundaungdomar påverkas. Det är orimligt om grannkommunerna inte vill vara med och dela på kostnader och risker då vi bygger nya gymnasieskolor. Lund kan inte ensamt lösa bristen på gymnasieplatser i hela Skåne. Men jag tycker att vi fått till en god dialog med våra grannkommuner om detta samtidigt som vi behöver vara lyhörda inför deras synpunkter. Sedan förvånas jag lite över att Socialdemokraternas solidaritet inte sträcker sig över kommungränsen och att en ungdom som råkar hamna på andra sidan kommungränsen ska nekas just sin drömutbildning.

Socialdemokraternas mål är att "Fritt sök" omförhandlas så att en lundagaranti kan införas. För att få en helhetsbild vill Socialdemokraterna att undanträngningseffekterna mäts både avseende elever från Lund och från de tidigare samverkanskommunerna Staffanstorp, Burlöv, Lomma och Kävlinge. Utredningen ska även utreda hur bland annat dessa kommuner kan ingå i en ”lundagarantin”, så att inte eleverna i dessa kommuner drabbas negativt av en förändring av "Fritt sök".

Publicerad 05 February 2019 08:46