Rasmus Törnblom (M).

Rasmus Törnblom (M). Foto: Martin Olson/Lunds kommun

Förslag: Låt hundar söka efter droger i Lundaskolor

Lundakvintetten vill se fler åtgärder inom skolan

LUND.

Lundakvintetten vill se ytterligare åtgärder för lugn och ro i skolan. Bland annat vill de möjliggöra för polisen att söka efter droger med hund på skolorna.

Av
Fredrik Magnusson

Det är i en debattartikel som Lundakvintetten för fram sina tre förslag. För det första ska ett tydligt mål sättas för trygghet och studiero.

– Målen sätts vartannat år och senast det gjordes 2017 fick vi inget gehör för detta från det rödgröna styret. Målen är ett av våra viktigaste verktyg för att styra verksamheterna. Med ett mål för trygghet och studiero kan vi bättre följa upp och mäta utvecklingen och snabbt sätta in åtgärder när det inte fungerar, säger Rasmus Törnblom (M), som är ordförande i utbildningsnämnden.

För det andra kommer arbetet för att förebygga och ge stöd till elever med psykisk ohälsa att prioriteras. I budgeten i december togs beslut om att förstärka elevhälsan vilket innebär att över fyra miljoner kronor skulle skjutas till och de pengarna är nu på väg ut i verksamheterna.

Det tredje förslaget handlar om ett utökat samarbete med polisen.

– Vi har ett bra samarbete med polisen idag som kan förstärkas ytterligare, bland annat med att använda hundar som söker efter droger på skolorna. Det kan också handla om att diskutera en ökad polisiär närvaro vid skolor där vi fått indikatorer på att det säljs droger, säger Rasmus Törnblom (M).

Publicerad 13 February 2019 09:24