Brev från Skånetrafiken angående de effektiviseringar som ska göras har skickats ut till kommunerna.

Brev från Skånetrafiken angående de effektiviseringar som ska göras har skickats ut till kommunerna. Foto: Mostphotos.com

Kommuner kan behålla sin kollektivtrafik – om de betalar

Brev från Skånetrafiken

SKÅNE

. Kollektivtrafiknämnden sköt upp beslutet om besparingar i den skånska kollektivtrafiken vid sitt senaste möte och nu får berörda kommuner en chans att komma med synpunkter, men också att medfinansiera trafiken för att behålla den.

Av
Fredrik Magnusson

Förslaget till förändringar i kollektivtrafiken gav upphov till en mängd kritiska röster från kommunerna. Nu har ett brev gått ut där tre grundfrågor ställs.

För det första undrar Skånetrafiken om kommunen har några synpunkter på de förslagna åtgärderna. För det andra vill Skånetrafiken ha idéer om alternativ till de besparingar som nu finns på förslag. Den sista frågan som kommunerna nu ska ta ställning till är om kommunerna är beredda att medfinansiera trafiken i syfte att behålla det nuvarande trafikupplägget. Om det är villiga till det undrar Skånetrafiken också i vilken omfattning.

Senast den 1 mars ska kommunerna ha svarat Skånetrafiken.

Publicerad 13 February 2019 14:53