Under senhösten förra året identifierades över 120 processer eller delar av processer som skulle kunna automatiseras inom kommunen.

Under senhösten förra året identifierades över 120 processer eller delar av processer som skulle kunna automatiseras inom kommunen. Foto: Mostphotos.com

Lunds kommun ska sluta göra robotarnas jobb

Digitala medarbetare ska upphandlas

LUND.

Lunds kommun vill låta automatisera vissa arbetsuppgifter och på så sätt låta människorna göra värdeskapande aktiviteter som strategiskt, kreativt och kundvårdande arbete.

Av
Fredrik Magnusson

Under senhösten förra året identifierades över 120 processer eller delar av processer som skulle kunna automatiseras inom kommunen.

– Jag tror verkligen att tekniken kan hjälpa oss att arbeta på ett effektivare sätt och ”göra mer med mindre”. Med andra ord är vårt mål att sluta ta robotarnas jobb, och istället satsa på det vi människor gör bäst, säger Åsa Melvanius, digitaliseringschef i Lunds kommun, i ett uttalande.

Bland de identifierade processerna finnas allt från centrala verksamhetsprocesser som "återansökan av ekonomiskt bistånd" till mindre och avgränsade stödprocesser inom Ekonomi och HR.

Genom att använda RPA (Robotic Process Automation) planerar Lunds kommun att låta "digitala medarbetare" sköta det som går att automatisera. På så sätt frigörs tid för de mänskliga medarbetarna att fokusera på mer värdeskapande aktiviteter som strategiskt, kreativt och kundvårdande arbete.

- Vi hoppas på detta sätt få nöjdare medarbetare och ett bättre nyttjande av den kompetens som finns. Vi hoppas också med teknikens hjälp kunna öka medborgarservicen genom att snabbare handlägga ärenden och frigöra tid för mer personlig service i de ärenden som kräver detta, säger Åsa Melvanius.

Med detta underlag som grund går Lunds kommun i februari ut i en upphandling av en kommungemensam processautomationsplattform.

Publicerad 14 February 2019 00:00