DO vill ha svar från universitetet.

DO vill ha svar från universitetet. Foto: Fredrik Magnusson

Trakasserier på universitet granskas av DO

Två institutioner ska lämna svar

LUND.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har beslutat granska hur de medicinska och sociologiska fakulteterna vid Lunds universitet agerar mot anmälda trakasserier och hot.

Av
Fredrik Magnusson

DO har dels genom en anmälan, dels genom uppgifter från Malmö mot Diskriminering, uppmärksammats på att arbetstagare på Lunds universitet upplevt att Lunds universitet inte uppfyllt sin utrednings- och åtgärdsskyldighet enligt diskrimineringslagen.

Nu vill DO senast den 28 februari ha svar från universitetet.

Publicerad 14 February 2019 13:06