25-åriga Charlie lever i flera olika relationer.

25-åriga Charlie lever i flera olika relationer. Foto. Privat

Charlie, 25, har flera partners: "Varför lägga all sin kärlek på en person när den räcker till fler"

Om livet som polyamorös

LUND. I Charlie Kööhlers hem bor förutom hen själv, tre katter och en orm även hennes tre partners. "För mig är flersamhet det enda logiska. Varför lägga all sin kärlek på en person när den räcker till fler".

Livet som öppet polyamorös, eller flersam som det även kallas, kan för många säkert kännas avlägset och annorlunda. För Charlie och hens partners är det dock det enda sättet att leva.

– Själv definierar jag mig som relationsanarkist. Det finns andra alternativ än att leva i tvåsamhet. Precis som jag har flera vänner har jag även flera partners. Den ena relationen är inte mer eller mindre värd än någon annan, även om de kan se olika ut, berättar Charlie, som själv fick upp ögonen för flersamhet för ett antal år sedan.

– Då visste jag knappt att det fanns. Men ju mer jag tänkte på det desto mer lockande blev det.

I dag lever Charlie, som identifierar sig som ickebinär, med tre olika partners som hen delar lägenhet med.

– Jag och två av dem bor här permanent, men vi är fyra som står skrivna på adressen. Min tredje partner arbetar på distans och reser mycket men kommer hem hit med jämna mellanrum, berättar Charlie.

Relationerna mellan de fyra ser olika ut. I den ovannämnda konstellationen är det endast Charlie som har romantiska och sexuella relationer med samtliga.

– Vi har alla även andra relationer med människor som vi träffar då och då.

Att leva flera tillsammans kan självklart ha sina utmaningar precis som tvåsamma relationer, men att det skulle vara svårare att tygla känslor och hålla avundsjukan i schack när man träffar fler håller Charlie inte med om.

– I början kunde jag känna lite avundsjuka, men det berodde nog mest på min egen osäkerhet. I dag vet jag att den relation som jag har med en person inte har något att göra med den relation som jag har till någon annan. Jag är fri att känna som jag vill utan att någon annan förväntar sig något och det passar mig utmärkt.

Charlie fortsätter:

– I en monogam relation tror jag det är svårare att vara så fri. Jag upplever det som att det där finns mer krav på att en relation måste vara sexuell, vilket jag inte tror är hälsosamt. Relationer till en andra människor förändras alltid. Ibland behöver man intimitet och då har man en intim relation medan man ibland inte har det behovet och då är det ok.

Sedan Charlie började leva som polyamorös har hen varit helt öppen med sin livssituation.

Hur har din omgivning reagerat på ditt sätt att leva?

– Nu umgås jag ju mest med likasinnade. Men även andra som jag berättar för har varit väldigt öppna och förstående. Det är kanske ingenting som jag diskuterar med min familj och de frågar inte heller om mina relationer. För dem är det viktigast att jag mår bra både fysiskt och psykiskt och det är det vi fokuserar på.

Nu bor du i en relativt stor stad med ganska liberala värderingar. Tror du att det hade varit svårare att leva som polyamorös på en mindre ort?

– Det tror jag definitivt. Jag tror att jag hade hänt mig väldigt instängd i en mindre by. Det hade definitivt begränsat valfriheten. I Lund kan jag sålla bort de som inte accepterar mitt val av liv och helt enkelt inte umgås med dem.

Publicerad 17 February 2019 00:00