Vallkärra byalag är bekymrade över Skånetrafikens förslag om bussturerna.

Vallkärra byalag är bekymrade över Skånetrafikens förslag om bussturerna. Foto: Mostphotos.com

Byalag om busstrafiken: Utveckla istället för att avveckla

Vallkärra Byalag skriver till politikerna

VALLKÄRRA.

Byalaget i Vallkärra menar att Skånetrafikens förslag om att lägga ned busslinje 3, sträckan Stångby/Vallkärra till Nöbbelöv, är obegripligt.

Av
Fredrik Magnusson

Bylaget skriver i ett brev till kommunens politiker att " förslaget om nedläggning är obegripligt i synnerhet vad avser konsekvenserna för Stångby, ett av kommunens mest expansiva utbyggnadsområden. Enbart signalen om möjlig nedläggning har påverkat och kommer fortsatt påverka beslut att välja Stångby som bostadsort. Helt emot kommunens uttalade målsättning".

Vallkärra byalag menar att det finns starka motiv för fortsatt trafik på sträckan Stångby/Vallkärra till Nöbbelöv och radar upp en mängd exempel:

- resor till vårdcentral/folktandvård/affär vid Nöbbelövs Torg blir i praktiken omöjliga eller i vart fall mycket tidsödande och i synnerhet för äldre, mycket obekväma

- resor till centrala Lund för högstadie- och gymnasieelever försvåras/försämras

- lokala resor Stångby-Vallkärra och Vallkärra-Stångby till skola, församlingshem, kyrka, bibliotek bortfaller helt

- lokala resor Stångby-Vallkärra och Vallkärra-Stångby från och till stationen i Stångby bortfaller helt med sjunkande underlag för Pågatågstrafiken som följd

- resor till attraktioner/träningsanläggningar med mera utmed linje 3:s sträckning bortfaller

- resor till arbetsplatser i Lund försvåras/försämras

Vallkärra Byalag kommer också med förslag om hur bussturerna kan utvecklas i brevet. De skriver också att en nedläggning av linje 3 till Vallkärra och Stångby är ett dråpslag mot byalagets strävan och kommer i ett slag rasera förtroendet som byalaget sakta och bit för bit byggt upp för Skånetrafiken.

Publicerad 18 February 2019 13:03