S vill skriva om medborgarlöftena i Lund och bjuda in polisen för att få ett grepp om den senaste tidens rån.

S vill skriva om medborgarlöftena i Lund och bjuda in polisen för att få ett grepp om den senaste tidens rån. Foto: Adobe stock

S vill se ökad polisiär närvaro – inte ordningsvakter

Vill bjuda in polisen och skriva om medborgarlöftena

LUND.

Socialdemokraterna (S) i Lund vill att kommunledningen så snart som möjligt ska sätta sig med med polisen för att se om kommunen kan göra något med tanke på den rånvåg som varit. "Jag tog ett liknande initiativ under förra året när vi hade mycket rån" säger Anders Almgren (S), som är kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. Partiet vill också se en ökad polisiär närvaro med hjälp av att skriva om medborgarlöftena.

Av
Fredrik Magnusson

Socialdemokraterna vill snabbt bjuda in polisen för att skapa en bild av läget.

– Det gäller att stämma i bäcken. Finns det något som vi som kommun kan göra?, säger Anders Almgren (S) som tagit kontakt med Lunds ledande politiker för att gärna redan på nästa möte med kommunstyrelsens arbetsutskott ha med polisen.

Socialdemokraterna vill också att de medborgarlöften som tagits fram redan nu uppdateras.

– Vi ville redan i våras ha med en ökad polisiär närvaro i kommunens östra delar bland löftena men det fanns av någon anledning inte med. Medborgarlöftena är ett instrument som vi som kommun kan använda. Polisen kan prioritera efter det som finns med där.

Polisnärvaron i de östra kommundelarna har tidigare hotats som en del i polisens omdirigering av resurser till andra platser. Socialdemokraterna menar att det polisarbetet och -närvaron inte kan ersättas med kommunalt finansierade ordningsvakter, som nu är aktuella. Det som är polisens åtaganden måste genomföras av polisen menar partiet. Socialdemokraterna vill att en revidering av medborgarlöftena ska innebära ett utökat antal poliser i de östra kommundelarna, med gemensam utgångspunkt från polisstationen i Dalby.

Philip Sandberg (L), som är kommunstyrelsens ordförnde, kommenterar S-utspelet så här:

– Just nu behöver polisen faktiskt prioritera att lösa brotten och göra gripanden istället för att komma på fika med oss kommunalråd. Prata i all ära, men det måste också göras något konkret. Där hör man väldigt lite från våra socialdemokrater. Dessutom kommer polisen på brottsförebyggande rådet, där ju Anders Almgren är med, för att berätta om utredningsarbetet.

Medborgarlöftena uppdateras normalt årligen eller vartannat år.

Anders Almgren (S).

Anders Almgren (S). Foto: Marton Olson/Lunds kommun

Publicerad 22 February 2019 00:00