Idétävlingen är nu helt avslutad men ingen av idéerna som togs fram är helt genomförbara.

Idétävlingen är nu helt avslutad men ingen av idéerna som togs fram är helt genomförbara. Foto: Mostphotos.com

Idétävlingen om Observatoriet avslutad – inget förslag fullt genomförbart

Två koncept tas vidare

LUND.

Den idétävling som initierades i januari förra året om Observatoriet i Stadsparken är nu avslutad. Inget av de tre förslag som valts ut som vinnare bedöms vara fullt genomförbara.

Av
Fredrik Magnusson

I den sammanfattning som nu landar hos kommunstyrelsen står det att de koncept som föreslås i förslagen kan användas i framtiden. Koncepten är kafé och pedagogisk upplevelsemiljö.

För att nu driva ärendet vidare med projektering och fördjupad utredning behövs 500 000 kronor avsättas.

Vilket beslut som tas i kommunstyrelsen nästa veckla är ännu oklart. Partierna har gruppmöten nästa vecka för att se hur de kommer ställa sig i frågan.

Publicerad 28 February 2019 11:45