En vision om hur det skulle kunna se ut med en järnväg under jord i centrala Lund.

En vision om hur det skulle kunna se ut med en järnväg under jord i centrala Lund. Bild: SWECO & iC scandinavia

Järnväg under jord ska utredas i Lund

Fem miljoner kronor avsatta till förstudie

LUND.

Lundakvintetten vill sätta igång en förstudie om att skapa en järnvägstunnel under mark i Lund. Redan till årsskiftet hoppas politikerna kunna ha en färdig studie.

Av
Fredrik Magnusson

Järnvägsspår i en tunnel har diskuterats genom åren i Lund. För tio år sedan gjordes en studie, men nu vill Lundakvintetten göra en rejäl genomlysning av planerna. Det finns fem miljoner kronor avsatta till projektet.

– Studien ska består av tre delar. Den första handlar om att beräkna vad en tunnel skulle kosta, den andra delen ska titta på vilken mark som kan frigöras om spåren går under mark och vilket värde den marken har och kommer ha i framtiden. Den tredje delen ska titta på vilka kostnader som kan sparas genom att inte lägga ytterligare två spår i markplan, vilken Trafikverket vill göra på sträckan Lund–Hässleholm, säger Börje Hed från FörNyaLund (FNL).

För att få fram en kostnad på tunnelbygget behövs det provborras för att fastställa vilken berggrund området vilar på. Studien ska titta på alternativ för tågtrafiken i tunnlar. En variant där det både är gods- och persontrafik och en variant med bara persontrafik. Totalt rör det sig om en cirka fyra kilometer lång sträcka under jord. Lutningen av tunneln skiljer sig år beroende på vilken trafik som ska rulla på spåren. Godståg klarar inte lika mycket lutning som persontrafik.

Marken som skulle frigöras om Lund C med spår läggs under jord är ungefär 20 hektar.

– Vi ska låta olika experter titta på vad marken kan vara värd i framtiden, säger Börje Hed (FNL).

Trafikverket håller på att titta på var ytterligare spår kan dras från Hässleholm till Lund. Det ska vara klart till 2022.

– Det är bra om vi i Lund tar initiativ som vi kan presentera för Trafikverket, säger Mia Honeth (L).

– I den bästa av världar får vi en tunnel som grävs och betalas av Trafikverket, säger Fredrik Ljunghill (M).

I förstudien ska det också belysas hur kulturmiljön påverkas av spår i markplan i förhållande till en tunnellösning. Beslut om förstudien ska tas i kommunstyrelsen i april.

Publicerad 04 March 2019 11:01