Karin Svensson–Smith (MP).

Karin Svensson–Smith (MP). Foto: Martin Olson/Lunds kommun

MP: Bredda förstudien och lås er inte vid tunnel

Vill involvera Lundaborna tidigt

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Miljöpartiet i Lund vill inte låsa sig vid en tunnel för järnvägen. De förordar en mer öppen förstudie där tunnel, spår på marken och spår på bropelare belyses. De vill också involvera Lundaborna tidigt i processen och fråga vad de vill ha.

– Vi tror det är viktigt att på ett tidigt stadium involvera invånarna och öppet prata om för- och nackdelar med de olika alternativen. Jag tror vi kan lära oss av andra byggen, som Västlänken där protesterna mot bygget blev ett kommunalt parti, att ta tillvara på folk åsikter, säger Karin Svensson-Smith (MP).

Kan de bli tal om en lokal folkomröstning om järnvägens framtid?

– Nej det tror jag inte men öppna samråd och möten där alla alternativ presenteras med för- och nackdelar.

Publicerad 04 March 2019 13:06