Fredrik Ljunghill (M).

Fredrik Ljunghill (M). Foto: Fredrik Magnusson

Lundakvintetten vill belöna de som lyckas – och misslyckas

Vill att kommunen ska våga mer

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Lundakvintetten kommer att lägga en skrivelse med förslag på hur den kommunala organisationen kan utvecklas till att våga mer. Ett eller flera pris ska utredas, som kan ges till den eller de som lyckas men också de som misslyckats.

– Vi tänker att vi vill belöna både de som kommer med idéer som lyckas men också de som vågar komma med idéer men som kanske inte bär den frukt som var tänkt, säger Fredrik Ljunghill (M), kommunalråd med samordningsansvar för HR.

– Det kan vara stort och smått som uppmärksammas. Det kommer fram många idéer redan idag men det finns ingen struktur i organisationen och som arbetsgivare måste vi visa uppskattning. Det görs säkert redan men nu ska vi kraftsamla.

Att våga mer innebär att man ska ha uppdraget att ompröva och testa andra sätt att uppnå de resultat och mål som är fastställda. Kommunen ska också bli en arbetsplats där försök uppmuntras och misslyckanden tolereras, vilket ska göra arbetsklimatet bättre.

Fredrik Ljunghill (M) nämner Helsingborg som ett exempel där de idéer som Lundakvintetten har finns idag. Kommunkontoret ska utreda skrivelsen och förhoppningsvis hitta fler goda exempel.

Publicerad 13 March 2019 00:00