Något minskat söktryck till Lunds kommunala gymnasieskolor i år.

Något minskat söktryck till Lunds kommunala gymnasieskolor i år. Foto: Adobe Stock

Minskat söktryck till Lunds gymnasieskolor

162 färre ansökningar än förra året

LUND.

De senaste åren har sökandesiffrorna till Lunds kommunala gymnasieskolor successivt ökat, men trenden bryts i år. 2 548 elever har sökt till Lunds skolor i år vilket är 162 färre ansökningar än förra året.

Av
Fredrik Magnusson

Totalt föreslås 2400 platser på nationella program till årets 2548 förstahandssökande, en differens på 148 platser. Förra året i mars saknades 331 platser.

Varför antalet sökande har minskat har Ingela Arheden, som är Antagningschef, inget svar på.

– Eleverna söker olika från år till år.

276 elever av de sökande är i nuläget inte behöriga att antas till ett nationellt program då de saknar betyg i ett eller flera av de behörighetsgivande ämnena. Detta är två procentenheter färre obehöriga sökande än förra året.

När man tittar på de sökande från andra kommuner i Skåne är det samma bild som tidigare år med många sökande från de närmaste kranskommuner, från Eslöv- och Landskronaområdet och från Malmö. Totalt är det 1560 ungdomar från andra kommuner som sökt sig till Lund. Motsvarande siffra för ungdomar från Lund är 988.

Katedralskolans riksrekryterande spetsprogram med inriktning mot moderna språk, profil litteratur och film, Linguaprogrammet, har endast sju säkande varav två inte är behöriga. Programmet kommer därför inte starta till hösten.

Publicerad 13 March 2019 10:43