Sju studenter blir av med sina utbildnnigsplatser i Lund.

Sju studenter blir av med sina utbildnnigsplatser i Lund. Foto: Fredrik Magnusson

Fuskande studenter blir av med utbildningsplatserna

Lunds universitet drar in platser för sju studenter

LUND.

Sju studenter vid Lunds universitet får sina utbildningsplatser indragna efter att ha fuskat på högskoleprovet. Det har Antagningsnämnden beslutat.

Av
Fredrik Magnusson

De sju fall som nu tas upp i nämnden är de första individuella fallen efter den uppmärksammade rättegång kring fusk på högskoleprovet.

Antagningsnämndens ordförande Per Nilsén skriver till Lokaltidningen att "Antagningsnämnden kunde i samtliga fall konstatera att antagning inte kunnat ske till de aktuella utbildningarna utan de nu återkallade högskoleprovsresultaten: antagningsbesluten hade därmed fattats på felaktiga grunder. Nämnden beslutade därför att återkalla alla sju antagningar. Personerna vars antagningar nu blivit återkallade, har alla getts möjlighet att yttra sig över universitetets material i ärendet och blivit informerade om de möjligheter till stöd som erbjuds av Studentombudet och av Studenthälsan. Var och en kommer att underrättas individuellt; besluten kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor, därefter vinner de laga kraft".

Det finns fler studenter som läser i Lund som ska ha fuskat på högskoleprovet och sedan fått en utbildningsplats.

Publicerad 16 March 2019 00:00