Musikchecken är nu klar att införas i Lund.

Children playing musical instruments at home Foto: Adobe Stock

Till hösten införs musikchecken i Lund

Inte alla årskullar på grund av budget

LUND. Nu är musikchecken i Lund klubbad och klar. Till höstterminen ska den införas.

Av
Fredrik Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden fattade beslutet på sitt senaste möte och kommer det införas ett valfrihetssystem för musikundervisningen.

– Den kommunala musikskolan är mycket uppskattad och undervisningen håller hög kvalitet, säger Gunnar Brådvik (L), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i ett pressmeddelande. Problemet är att köerna är mycket långa. Genom att även involvera de privata utförarna och tillföra fem och en halv miljon till musikundervisning kan fler få chansen att spela ett instrument.

– Kommunen kommer att ställa krav på de privata utförare som ska ingå i systemet. Alla aktörer som uppfyller nämndens auktorisationskrav får delta.

Till att börja med kommer systemet av ekonomiska skäl inte att omfatta alla årskullar, men tanken är att det ska byggas ut successivt. Samma avgift kommer tas ut från vårdnadshavare oavsett om barnen går kommunalt eller privat.

– Det hade naturligtvis varit önskvärt att systemet redan från början hade omfattat alla barn men budgeten är begränsad, säger Börje Hed (FörNyaLund), kommunalråd med ansvar för kultur och fritidsfrågor.

– Dagens situation, där vårdnadshavare till barn hos privata utförare betalar hela kostnaden medan de som har sina barn på den kommunala musikskolan betalar en lägre avgift, är inte tillfredsställande. Successivt kommer vi att ändra på detta.

Kommunfullmäktige ska besluta om taxan, vilket är det enda som återstår innan frågan kan läggas till handlingarna.

Publicerad 16 March 2019 00:00