Ny taxa för renhållningen i Lund är på förslag.

Ny taxa för renhållningen i Lund är på förslag. Foto: Adobe stock

Sophämtningen blir dyrare – avgiften ska höjas i Lund

Beslut ska tas i kommunfullmäktige

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Renhållningstaxan i Lund ska höjas från och med den 1 maj, det föreslås för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har beslut att föreslå för kommunfullmäktige att anta den nya taxan. Det innebär att grundavgiften för en lägenhet höjs med 3 procent, för villa där avgiften består av såväl rörlig som grundavgift föreslås höjas med totalt 3 procent. Även tilläggstaxan för manuella transportvägar, taxan för trädgårdsavfall, tömningsavgift för slamsugning och tilläggsavgifter för slamsugning höjs med 3 procent.

Kommunstyrelsen har också beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att stadsdelen Brunnshög kommer ha ett unikt system för insamling av avfall. Där kommer finnas en så kallad sopsug som kommer anläggas för att samla olika avfallsslag. En särskild taxa för supsugsfastigheter behövs till driftstarten av sopsugen som bedömde bli under våren 2020.

Publicerad 17 March 2019 00:00