Om tre år kan univresitetshuset i Lundagård vara fyllt med liv igen.

Om tre år kan univresitetshuset i Lundagård vara fyllt med liv igen. Foto: Fredrik Magnusson

Planerna tar form för universitetshuset

Reception, shop och en historisk utställning i bottenplan

LUND.

Sedan universitetshuset började tömmas på grund av fukt och mögel har planeringen för framtiden pågått. Nu har en verksamhetsplaneringen lämnats till Statens fastighetsverk som bland annat ska räkna på vad det kommer att kosta att anpassa huset till de nya verksamheterna.

Av
Fredrik Magnusson

För ett drygt år sedan ändrades beslutet att etablera ett besökscentrum med en permanent universitetshistorisk utställning i Kungshuset till att istället placeras i Universitetshuset. Och det är bland annat för de funktionerna tillsammans med ett 60-tal studieplatser och ett 50-tal arbetsplatser som projektledare Louise Pierce, som är innehållsansvarig, planerar för. Hon har en styrgrupp till sin hjälp men också fem grupper. En grupp för varje verksamhet: utställningar, arbetsplatser, studieplatser, reception och den ceremoniella verksamheten.

Reception, shop och en historisk utställning om universitetet kommer att finnas i bottenplanet. Atriet kommer inte förändras. I den norra flygeln på bottenplanet behåller man konsistorierummet och rektorsrummet som det är för möten, besök och annan representation. I resten av den delen blir det arbetsplatser bland annat för husintendenten.

På andra våningen i södra delen behålls det stora seminarierummet och i övrigt blir det studieplatser. Mitt emot – i den norra flygeln blir det arbetsplatser. Några arbetsplatser plus ett pausrum blir det också högst upp på tredje våningen som domineras av Lunds universitets konstsamling där även Pictura ska ha möjlighet att arrangera tillfälliga utställningar.

Om tre år kan huset vara renoverat och fyllt med liv igen.

Publicerad 19 March 2019 00:00