Genom utökad väktarrondering hoppas kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) att återbygga tryggheten i Stadsparken.

Genom utökad väktarrondering hoppas kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) att återbygga tryggheten i Stadsparken. Foto. Kennet Ruona

Efter rånvågen – kommunen förstärker väktarrondering i Stadsparken

"Vill att fler ska våga röra sig ute"

LUND. Efter den senaste tidens oroligheter i Lund förstärker nu kommunen väktarronderingen i Stadsparken. Samtidigt ska fältgruppen öka sin verksamhet i och omkring parken. "För Lundakvintetten är det viktigt att våra kommuninvånare kan känna sig trygga, oavsett vilken del av kommunen de vistas i", säger kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L).

På senare tid har flera grova våldsbrott rapporterats från olika platser i Lund. Senast under måndagskvällen larmade åtta personer att de utsatts för rån och rånförsök genom hot och våld i Stadsparken.

– Jag reagerar väldigt starkt på den senaste tidens händelser och det faktum att många lundabor nu känner sig otrygga och inte vågar vistas i exempelvis Stadsparken efter mörkrets inbrott. Dessutom har vi flera brottsoffer som faktiskt utsatts för brott, säger Philip Sandberg.

Sedan tidigare har man haft väktare på plats i Stadsparken under oregelbundna tider, en rondering som man nu väljer att förstärka.

– Att identifiera och lagföra förövarna är en polisiär fråga, men från kommunens sida vill vi dra vårt strå till stacken genom att arbeta brottsförebyggande. Sedan Lundakvintetten tog över för drygt tre månader sedan har vi infört ett batteri av trygghetsskapande åtgärder. Detta blir ännu en, säger Philip Sandberg.

Han pekar på att det som just nu sker blir till en negativ spiral.

– När man känner sig otrygg i ett område undviker man att vistas där. Det gör att det blir allt färre människor som rör sig i området som då upplevs som ännu mer otryggt. Det vill vi förhindra genom vår närvaro. Genom att ha fler folk i rörelse hoppas vi kunna vända spiralen i positiv riktning. Lund är en av Skånes absolut tryggaste kommuner, men varje gång det händer är det en gång för mycket och inget vi kan blunda för.

Utöver väktarrondering i Stadsparken har man sedan tidigare även skickat in en ansökan till polisen om förordnade ordningsvakter till området kring Lunds station.

– Till skillnad från väktarna har ordningsvakterna utöver det förebyggande arbetet även befogenhet att ingripa, säger Philip Sandberg.

Det har även satts upp kameror på särskilt brottsutsatta platser, däribland på Klostergården och Botulfsplatsen.

Publicerad 21 March 2019 00:00