IVO-kritik efter utebliven anmälan på ett HVB-hem i Lund. Bilden är en genrebild.

IVO-kritik efter utebliven anmälan på ett HVB-hem i Lund. Bilden är en genrebild. Foto: Adobe Stock

Brister på HVB-hem när personal hade relation med boende

IVO riktar kritik efter utebliven orosanmälan

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påtalar brister men vidtar inga åtgärder i ett ärende där personal och en boende på HVB-hem i Lund haft en relation.

Bristerna handlar om att HVB-hemmet inte gjort en orosanmälan och att ärendet har behandlats som ett personalärende. Först när den boendes gode man gjorde en orosanmälan, 13 dagar senare, genomfördes en skyddsbedömning. IVO bedömer att de andra inskrivna skulle kunna drabbas av otrygg och osäker vård eftersom uppgifterna inte hanterats som en avvikelse.

Publicerad 16 April 2019 09:12