MP vill utreda en demensby i Lund. Partiet skriver att att det är väl känt att naturen har en positiv effekt på vårt välbefinnande.

MP vill utreda en demensby i Lund. Partiet skriver att att det är väl känt att naturen har en positiv effekt på vårt välbefinnande. Foto: Fredrik Magnusson

Miljöpartiet vill ha demensby i Lund

Ny motion inskickad

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Miljöpartiet vill utreda förutsättningarna för en så kallad demensby alternativt en trygghetspark i anslutning till ett särskilt boende i Lund. Demensbyar finns idag i bland annat Nederländerna och Danmark. Konceptet bygger på ett särskilt boende med ett inhägnat men inte nödvändigtvis låst område där vissa enkla serviceinrättningar som butik, frisör, bibliotek, hönshus, restaurang och gym finns.

Partiet skriver i motionen att det är väl känt att naturen har en positiv effekt på vårt välbefinnande. Koncept som Sinnenas trädgård och andra terapeutiska trädgårdar har visat att växtlighet kan ha särskilt positiv inverkan på demenssjuka. Möjligheten att bara vara ute och gå i grönområden har ofta en lugnande påverkan på demenssjuka. En demensby/trygghetspark skulle kunna fånga upp båda dessa aspekter.

Publicerad 14 May 2019 11:02