Karin Svensson Smith (M).

Karin Svensson Smith (M). Foto: Fredrik Magnusson

MP vill utreda alternativ för Vänskapens hus

Vill ge kommunstyrelsens ett uppdrag

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Miljöpartiet, genom Karin Svensson Smith och Axel Hallberg, skriver i en ny skrivelse till kommunstyrelsen att de vill ge styrelsen i uppdrag att att utreda olika alternativ för Vänskapens hus i Lund.

Kommun har sagt upp huset men det uppdrag som MP lagt vill utreda om Vänskapens hus kan stanna i nuvarande lokaler, få ersättningslokaler eller annat stöd. Utredningen föreslås göras i dialog med föreningar som finns i huset för att få ta reda på deras behov men också vilken inställningen de har till alternativ. MP skriver att Vänskapens hus ger stöd och samvaro som det offentliga inte förmår och därför är det av stor vikt att verksamheten inte lämnas vind för våg.

Publicerad 16 May 2019 00:00