Mia Fält, simundervisningskoordinator i Lunds kommun.

Mia Fält, simundervisningskoordinator i Lunds kommun. Foto: Lunds kommun

Lund ska bli bäst på simundervisning

Nu koordinator har anställts

LUND.

Lund satsar på att bli Sveriges bästa simundervisningskommun. En ny simundervisningskoordinator har tillsatts.

Av
Fredrik Magnusson

Kommunen gör en ny satsning för att både möta en ökad efterfrågan på simskoleplatser och nå fler barn och vuxna i hela kommunen. Ett första steg i denna satsning är tillsättningen av en simundervisningskoordinator.

– Tjänsten är relativt ny men jag har till uppgift att se över hur vi kan effektivisera simundervisningen för kommunens barn. Förutom att koordinera skolornas simundervisning på Högevall, kommer jag också arbeta mycket mot våra friluftsbad i Dalby, Genarp, Södra Sandby, Veberöd samt Källbybadet på Klostergården i centrala Lund, säger Mia Fält, simundervisningskoordinator, i ett uttalande.

Inte bara kommunens barn ska utbildas.

– Som simlärarutbildare för Svenska Livräddningssällskapet utbildar och säkerställer jag dessutom vår badpersonal. Säkerheten går alltid först och därför måste våra simlärare har rätt utbildning, fortsätter Mia Fält.

För att upprätthålla hög simkunnighet i kommunen kommer koordinatorn även se över vilka utbildningsinsatser som behöver göras, samt se hur många simundervisningsgrupper vi kan bedriva på Lunds kommuns friluftsbad under sommaren. Den långsiktiga visionen är att i framtiden kunna erbjuda sommarsimskola på samtliga friluftsbad i Lunds kommun.

Publicerad 21 May 2019 08:10