Hans-Olof Andersson (SD) sitter i kommunstyrelsen för partiet.

Hans-Olof Andersson (SD) sitter i kommunstyrelsen för partiet. Foto: Martin Olson/Lunds kommun

SD-budget: Prioriterade nedskärningar – ingen osthyvel

Vill se en reform för hela kommunen

LUND.

Sverigedemokraterna i Lund vill i sin budget för kommande tre år att nedskärningar sker prioriterat och inte med "osthyvling" av verksamheterna. Partiets stora poster för besparing ligger inom flyktingverksamhet och mångfalds-, HBTQ och genusarbete.

Av
Fredrik Magnusson

Totalt räknar SD i Lund med att kunna spara 25,2 miljoner kronor på mångfalds-, HBTQ och genusarbete. Motsvarande siffra för flyktingverksamheten är 70 miljoner.

Partiet motsätter sig ökat vinstuttag från LKF. De vill att Folkparksbyggnaden ska rivas för att ge plats åt seniorlägenheter. De vill också ta bort investeringen av ett nytt ridhus i kommunen.

Inom skolan ska biträdande rektorer avskaffas. Det jobbet ska göras av rektorerna. Modersmålsundervisningen ska halveras, vilket är en besparing på 24 miljoner.

Inom vården vill partiet tillföra 13 miljoner för att öka personaltätheten. Introduktionen av nya socialsekreterare ska halveras vilket minskar utgifterna med sju miljoner.

SD vill spara in på vad de kallar nischad kulturverksamhet som saknar allmänintresse, totalt två miljoner. Kulturbidragen kan spara in 3,5 miljoner kronor. Vidare ska fristadsprojektet avvecklas.

Antal kommunalråd och politiska sekreterare ska gå tillbaka till vad som fanns förra mandatperioden. När det kommer till kommunen i stort ska en förvaltningsreform genomföras. Chefer och administratörer ska minskas. 2021 kan detta ge besparingar på 50 miljoner och året efter 90 miljoner. Utredningen av nedgrävning av järnväg ska också slopas.

Skatten lämnas orörd.

Publicerad 21 May 2019 00:00