Lund skriver till Arbetsmarknadsdepartementet.

Lund skriver till Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Fredrik Magnusson

Lund vill ha institution för mänskliga rättigheter

Skriver till Arbetsmarknadsdepartementet

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Lund vill att en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige ska placeras i staden. Just är en skrivelse i ärendet ute på remiss. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att de ska skriva ett yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet om placering i Lund, trots att Lund inte är remissinstans.

– Lund har ett stort engagemang och gedigen kunskap inom området. Vi är Sveriges första MR-stad. Lunds universitet bedriver forskning och utbildning inom mänskliga rättigheter vid ett flertal fakulteter och samarbetar tvärvetenskapligt med Raoul Wallenberginstitutet, som har 30 års erfarenhet av att arbeta med frågorna, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, i ett uttalande och fortsätter:

– Med yttrandet hoppas vi att regeringen uppmärksammar att Lund hade varit en bra värdstad för en nationell institution för mänskliga rättigheter, avslutar Philip Sandberg (L).

Publicerad 22 May 2019 00:00