Fanny Johansson och Anders Almgren med budgetförslaget för socialdemokraterna i Lund.

Fanny Johansson och Anders Almgren med budgetförslaget för socialdemokraterna i Lund. Foto: Fredrik Magnusson

S-budget: Inomhusbad i Dalby och en ny ishall i Lund

Vill se en skattehöjning på 25 öre

LUND.

Socialdemokraterna i Lund vill se en ny ishall, ett kampsportcentra och ett inomhusbad i Dalby. De vill också ha en skattehöjning på 25 öre. Allt, och mer, ryms i partiets budgetförslag.

Av
Fredrik Magnusson

Partiet vill ge full kompensation för löne- och prisökningar i nämnderna. De nedskärningar som som gick igenom när budgeten togs i november stryks, men de generella effektiviseringarna som ligger sedan tidigare finns fortfarande kvar.

–Vi vill anställa fler lärare, ha mindre barngrupper i förskolan och grundskolan, utveckla S:t Hansgården och Röda Stugan, säger Fanny Johansson (S).

S vill också öka ersättningen för sommarpraktikanter.

När det kommer till investeringar vill Socialdemokraterna bland annat bygga en ny ishall, ett kampsportcenter och ett nytt inomhusbad i Dalby. Ett inomhusbad i Dalby skulle kosta 100 miljoner, kostnaden för ishall och kampsportcentra är 60 miljoner vardera.

– Ett inomhusbad skulle inte ersätta utomhusbadet. Det skulle bli en 25-metersbassäng och mindre bassäng med omklädningsrum. När det kommer till ishall vill vi se en placering på Linero eller Norra Fäladen och inte koncentrera allt till arenaområdet, säger Anders Almgren (S).

S har med en investering för en ombyggnad av Lindebergska skolan på 150 miljoner kronor och en satsning på folkhälsa med motionsspår, spontanidrott och boule med 15 miljoner kronor. Det ska också byggas lekplatser, liknande den i stadsparken, för sex miljoner kronor årligen framöver till alla stadsdelar och de östra kommundelarna har varsin lekplats.

I budgeten ryms också utbyggnad av Senior Sport School, fler fritidsgårdar i centrala Lund och avskaffandet av delade turer. Socialdemokraterna vill se en skattehöjning på 25 öre. Partiet vill också sänka målet på ett överskott i budgeten på två procent till 0,8 procent.

– Det finn så stora behov i Lund att vi vill att kommunfullmäktige sänker målet, säger Anders Almgren (S).

Publicerad 22 May 2019 08:07