Expertgruppen vid oredlighet i forskning går lösa tvisten mellan Lund och Uppsala.

Expertgruppen vid oredlighet i forskning går lösa tvisten mellan Lund och Uppsala. Foto: Fredrik Magnusson

Lundaforskare i tvist med Uppsalaforskare – expertgrupp kallas in

Har utgått från samma stamceller

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Forskare från Lund och Uppsala har hamnat i bråk med varandra kring stamcellsforskning. Tvisten har inte kunnat lösas och nu hamnar bråket hos expertgruppen för oredlighet i forskning.

Tvisten handlar om publicering av artiklar. Forskaren i Lund menar att stamceller tillhandahållits för Uppsalaforskaren under förutsättning att dennes artikel ska publiceras först. Uppsalaforskaren menar att så inte är fallet och att dennes artikel kommer publiceras utan att invänta Lundaforskaren.

Under diskussionerna har också en tvist uppstått om Lundaforskaren ska stå med i Uppsalaforskarens artikel som medförfattare. Lundaforskaren hävdar att en publicering av artikeln i Uppsala skulle vara ett brott mot vad som avtalats och därför skulle utgöra oredlighet i forskning.

Publicerad 10 June 2019 08:44